Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota

Cenník priestorov krátkodobého prenájmu a poskytovaných služieb

v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien

 

 

PRIESTORY DOMU KULTÚRY

základná

sadzba

školy
podujatie

za jedno podujatie
       €
/venčeky, stužkové,
plesy, ZUŠ/
bez hodín navyše

 

podujatie bez vstupného a bez dobrovoľných príspevkov

podujatie so vstupným

+ za každú zač. hodinu

DIVADELNÁ SÁLA /461 miest/ s javiskom vrátane šatní
za 4 hodiny nájmu

150

150
povinná kaucia 50 € pri rezervácii

300
povinná

kaucia 50 € pri rezervácii

500
povinná

kaucia 100 € pri rezervácii

 35

-navýšenie kapacity na max 500 miest, cena za každú stoličku

0,50

0

0,50

0,50

 

-skúška na podujatie- len pracovné osvetlenie za 4 hod.

50

50

50

50

 

-šatňa /úprava zovňajšku, malé predajné a prezent.akcie/

30.

0

30

30

7

-klavírna skúška za hodinu

10

10

10

10

 

ESTRÁDNA SÁLA /250 miest pri stoloch, kinosedenie, 500 státie/ s javiskom za 8 hodín nájmu

200

200

300

400

25

-zelená oddychová zóna pred sálou za 8 hodín

40

0

40

40

 

-skúška na podujatie za 4 hodín

20

20

20

20

 

VEĽKÁ ZASADAČKA-guľová /100 miest/ za 8 hodín nájmu

 

100

100

120

160

15

-navýšenie kapacity na max 120 miest, cena za stoličku

0,20

0

0,20

0,20

 

BALETNÁ SÁLA-zrkladlová za 8 hodín nájmu

 

70

70

70

70/4 hod.

10

BÁBKOVÁ SÁLA / 70 miest/ za 8 hodín nájmu

 

70

70

70

70/4 hod.

10

KLUBOVŇA č. 4 /40 miest v kreslách/ za 8 hodín nájmu

 

50

50

50

60/4 hod.

 

KUCHYNKA č. 3 /2 chladničky/ za 8 hodín nájmu

10

10

10

10

 2

KLUBOVŇA č. 5 /okrúhly stôl a 12 miest/ za 8 hodín

30

20

30

30

 4

KLUBOVŇA č. 8 /max.20 miest/ za 8 hodín

30

30

30

30

 4

KLUBOVŇA č. 10 /max. 40 miest/ za 8 hodín

40

40

40

50

 5

FOYER „A“ prízemie / I. poschodie/ za deň

170

100

170

170

 

-90 % plochy foyer „A“

150

50

150

150

 

FOYER“ B“ / výstavné priestory /

70

20

70

70

 

-50 % plochy foyer „ B“

35

10

35

35 €

 

-25 % plochy foyer „B“

17

0

17

17 €

 

FOYER pri átriu

70

20

70

70 €

 

PRIESTORY AMFITEÁTRA

 Povinná kaucia 200,00€ pri rezervácii

Povinná kaucia 200,00€ pri rezervácii 

Povinná kaucia 300,00€ pri rezervácii 

 Povinná kaucia 400,00€ pri rezervácii

 

Celý areál so šatňami za podujatie na deň

400

400

600

800

 

-zasadačka / 20 miest / za podujatie na deň

50

20

50

50

 

-šatňa za podujatie na deň

20

0

20

30

 

PRIESTORY KINA ORBIS*

 

 

 

 

 

Kinosála s foyer a šatňou/ 390 miest / za 8 hodín

150

100

150

200/podujatie

 

-foyer/prezentácie, predajné akcie/ za 8 hodín

50

25

50

50/ podujatie

 

-šatňa za javiskom /prezentácie, predajné akcie/za 8 hod.

50

0

50

50/podujatie

 

SLUŽBY:

 

 

 

 

 

Projekcia (ak len plátno alebo projektor 1/2 sumy)

22

16

22

 22

 

ozvučenie v objekte

30

20 30 30

 

ozvučenie mimo objekt v meste RS 40 25 40 40

 

manipulácia s nábytkom (nad 20ks) 20 0 20

20

 

asistencia technika za 1 hodinu

5,50

5,50

5,50

5,50

 

služba recepcie za 1 hodinu

4

4

4

4

 

nočná strážna služba vo vlastných objektoch

0

0

20

20

 

 *prenájom kinosály je možný len bez ozvučenia

 

Kritériá krátkodobého prenájmu a poskytovaných služieb 

 

1. Základné sadzby nájomného sú stanovené maximálne do 8 hodín použitia, v prípade kratšieho prenájmu je stanovená hodinová sadzba /maximálne do 4 hodín/. Pri prekročení stanovenej doby prenájmu 8/4 hod. sa pripočítava za každú hodinu naviac v tabuľke uvedená suma.
Celková cena prenájmu a služieb sa bude zaokrúhľovať na celé eurá hore.

2. Povinná kaucia za prípadné poškodenie je splatná pri rezervácii termínu prenájmu v hotovosti. Termín prenájmu je záväzný po mailovom potvrdení zo strany MsKS a zaplatení kaucie zo strany nájomníka.

3. Cena priestorov a služieb neuvedených v cenníku sa bude riešiť dohodou.

4. Pri zvýšených energetických nákladoch na veľkých spoločensko-zábavných podujatiach sa zvyšuje základný nájom až do výšky 20 %.

5. Vzhľadom na vysoké prevádzkové náklady, bezplatný prenájom priestorov MsKS sa bude realizovať len vo výnimočných prípadoch, napr. reciprocity, alebo výnimočne s písomným súhlasom primátora mesta, resp. Mestskej rady za podmienky, že to bude zohľadnené v príspevku
na činnosť pre MsKS.

6. Odmenu za služby prevádzkových pracovníkov vyplatí nájomca priamo zamestnancom formou dohody o vykonaní práce za skutočne odpracované hodiny a čas potrebný na prípravu, najneskôr do troch dní po skončení podujatia.

 

 

 

 

Cenník a kritériá nadobúdajú účinnosť 12.9.2022
Cenník je platný do konca roka 2022

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––
Schválila štatutárna zástupkyňa Ing. Milana Jutková

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.